Een kinderdagverblijf in Uden met een frisse, heldere blik op kinderopvang. Het Kabouterdorp houdt rekening met de wensen van onze klanten waarbij het kind centraal staat.
We hebben de beschikking over 3 ruime groepsruimtes, een grote binnenspeelruimte en een fijne buitenspeelplaats.

Dagopvang (0-4jr.)
Flexibele opvang
BuitenschoolseOpvang (4-13jr.) 

Laat u verrassen op onze site, vraag onze informatie aan of maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin het kind zich thuis zal voelen en zich optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij ons in een verticale groep met kinderen van diverse leeftijden enerzijds optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds ook zich leren beheersen in contact met jongere of zwakkere kinderen.

Uw kind staat centraal in onze visie. Onze kinderen mogen zich ontwikkelen in een eigen tempo. De ontwikkeling van uw kind gaat met sprongetjes en wanneer het toe is aan een volgende sprong zal uw kind dat vroeg of laat zelf aangeven.
Onze doelstelling is dan ook dat we uw kind begeleiden in die ontwikkelings-sprongetjes; door te observeren en een uitdaging op maat aan te bieden. Dit doen we mede door gebruik te maken van ons voor-en vroegschoolse educatie programma (VVE)

Veilige toegang via vingerscanBelangrijk voor u als ouders/verzorgers is dat u uw kind in vertrouwde professionele handen kunt geven en wij daar de verantwoording voor nemen. De vingerscan vergroot de controle op wie wel en wie niet zomaar toegang krijgt en wij daar de verantwoording voor nemen. De opvang zal veilig, betrouwbaar en vooral laagdrempelig zijn.

Mede door gebruik van een vingerscan bij de ingang van het gebouw waarborgen we de veiligheid van uw kind(eren) en ons personeel.

Ook werken we met Kiekeboe World digitaal schrift. U ontvangt een persoonlijke inlogcode waardoor u op ieder gewenst tijdstip kunt inloggen en leest hoe het met uw kindje gaat.

 

Het Kabouterdorp 01