Plaatsing

U krijgt een brief/email met daarin de bevestiging van uw aanmelding. Zodra er plaats is op de door u aangegeven voorkeursdagen wordt er contact met u opgenomen
plaatsing
Wijzigingen in de plaatsing, door bijvoorbeeld wijziging van dagen of uitbreiding van uren dienen schriftelijk te worden aangevraagd via het wijzigingsformulier.

Kinderen kunnen voor hele en/of halve dagen geplaatst worden bij kinderdagverblijf/ kinderopvang Het Kabouterdorp Uden. Een plaatsing van minimaal 2 dagdelen is echter verplicht.
Bij een vrijgekomen kindplaats bepaalt de directie van kinderdagverblijf Het Kabouterdorp welk kind in aanmerking komt voor plaatsing volgens de voorrang- en plaatsingscriteria.
Indien een kind geplaatst kan worden nemen we telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden te bespreken.
Indien er een andere plaatsing mogelijk is dan de opgegeven voorkeur, gaan wij hierover met u in overleg.

In bijzondere omstandigheden kunnen kinderen met voorrang worden geplaatst.
De kinderen die op een voorrangswachtlijst staan, worden eerder geplaatst dan kinderen die op de normale wachtlijst staan.

In de volgende gevallen worden kinderen op de voorrangswachtlijst geplaatst:
• plaatsing intern (wijziging of de hoeveelheid dagen).
• broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen.