Omgang peuters

Hieronder kort beschreven hoe de omgang en de ontwikkelingsgebieden bij peuters er bij ons uitzien. Voor een uitgebreidere versie verwijzen we u graag naar ons pedagogisch beleidsplan.

Het Kabouterdorp 15

Cognitieve ontwikkeling
Taalontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Zelfstandigheidsontwikkeling
Creatieve ontwikkeling

Hieronder een aantal voorbeelden van hoe wij verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren:

Cognitieve ontwikkeling:
De peuter een puzzel aanbieden en deze samen maken. Hierbij wordt de peuter op de eigenschappen van een puzzel gewezen (bijv. kleuren en vormen en dat die op elkaar moeten aansluiten) en op de volgorde hoe een puzzel het gemakkelijkst gemaakt kan worden (eerst de hoekjes, dan de randjes).
Begrippen aanleren als: op, onder, naast, achter, in. Deze begrippen worden geoefend door de peuter kleine opdrachten te geven zoals: “Leg deze sloffen maar in je mandje” of “Ga maar naast Jan zitten”.

Taalontwikkeling:
Tijdens een kringgesprek o.a. praten over wat er de voorgaande dag is gebeurd, versjes en verhalen voorlezen en liedjes zingen. De leidster benoemd haar handelingen en legt ook uit waarom ze iets doet. “ Ik zet het dienblad even daar neer, anders hebben we geen ruimte om te gaan knutselen”.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Alle peuters zitten aan tafel om fruit te eten. Op een bordje liggen verschillende stukjes fruit. Een kind krijgt het bordje van de leidster en kiest een stukje fruit.
Het kind moet het bordje naar degene die naast hem zit schuiven. Alle andere kinderen wachten op hun beurt totdat ze het bord toegeschoven krijgen.
Tijdens een kringgesprek wordt aandacht besteed aan verschillende gevoelens. Hier wordt over voorgelezen en vervolgens gepraat. De gevoelens worden benoemd.

Motorische ontwikkeling:
Regelmatig bewegingsspelletjes met de peuters doen, waarbij de peuter bijv. bewegingen moet nadoen. Creatieve activiteiten aanbieden waarmee de kleine motoriek wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Bijv. hoe houd je een prikpen vast, en hoe gebruik je het dan.

Zelfstandigheidontwikkeling:
Onder begeleiding van een leidster proberen de kinderen zelfstandig hun kleding aan en uit te trekken;
Kinderen stimuleren een plas op de pot of op de wc te doen. Hierbij stimuleert en ondersteunt ze het kind om zelf de kleding los te maken en zelf de handen te wassen na het toiletbezoek.

Creatieve ontwikkeling:
Door een kort inleidend verhaal te vertellen proberen kinderen te boeien voor de activiteit die volgt. Daarna wordt uitgelegd wat er gemaakt gaat worden. Soms met behulp van een voorbeeld.
Peuters uitnodigen om te dansen en te bewegen op muziek door dansmuziek te laten horen. Zij worden vrij gelaten in de manier waarop ze willen bewegen.