Flexibele opvang

Flexibele kinderopvang is bedoeld voor ouders die onregelmatig kinderopvang nodig hebben. Deze vorm van kinderopvang is mogelijk bij kinderdagverblijf Het Kabouterdorp tijdens werkdagen en binnen de openingstijden van ons kinderdagverblijf.

Onder flexibele opvang wordt verstaan het niet structureel afnemen van een zelfde dag/dagdeel per week. Flexibele opvang houdt NIET in: het ‘s ochtends afbellen van de opvang voor diezelfde (gereserveerde) dag, de leidster / kindplanning is dan immers al gemaakt.

Kinderdagverblijf Het Kabouterdorp streeft naar een zo flexibel mogelijk aanbod maar kan geen flexibele opvang garanderen.Slaapkamer

Alles op een rijtje:
Ouders kunnen via info@hetkabouterdorp.nl een verzoek indienen met data en dagdelen waarvoor kinderopvang nodig is. Het is mogelijk flexibele opvang aan te vragen voor minimaal 2 dagdelen in de week. De hoeveelheid dagen/dagdelen en betreffende dagen kunnen wisselen.

Kinderdagverblijf Het Kabouterdorp behandelt aanvragen op basis van binnenkomst. Flexibele planning kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat; we zullen extra pedagogisch medewerkers inzetten als er nog onbenutte ruimte in de groep is.

Zodra een flexibele opvangdag / dagdeel per email bevestigd is, is de reservering definitief.
Dit gebeurt in de week nadat de aanvraag ingediend is.

Ongeacht of het kind wel of niet aanwezig is, zal de toegekende dag in rekening gebracht worden.

Het kind kan in principe alleen in de eigen groep komen.

Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ingepland wordt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.

Het is mogelijk om een flexibel contract in vaste maandtermijnen te administreren. Dit geschiedt echter alleen met het oog op een eenvoudige administratieve afhandeling vooral m.b.t. uw kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Hiermee bent u niet gegarandeerd van plaatsing op de gewenste flexibele dagdelen.

Ouders krijgen uiterlijk een maand voor de gewenste opvangdatum schriftelijk bericht of inplannen wel of niet mogelijk is. Eventueel zal er een alternatief aangeboden worden. Daarna is de reservering definitief.

Tot drie weken voor de afgesproken opvangdatum kan kosteloos geannuleerd worden.

Kinderdagverblijf Het Kabouterdorp garandeert niet eerder dan een maand vooraf een plaats op de gewenste datum.

Ouders die vaste dagdelen per week afnemen hebben voorrang op ouders met wisselende roosters.