Opvang van uw kind

Als u uw kind voor de eerste keer naar ons kinderdagverblijf brengt zal dat niet gaan zonder de nodige vragen en vooral emoties.
Weten ze daar wel wat mijn kind nodig heeft, hoe hij/zij getroost moet worden, wanneer hij/zij slaapt enz. …

Het Kabouterdorp 10

Wij beschikken over een ruime ervaring en weten daarom wat er allemaal door ouders heen kan gaan als ze hun kind voor de eerste keer bij ons brengen.
U heeft, samen met uw kind, kennisgemaakt met de groep en de groepsleidster(s) tijdens de wendag(-en).
U kunt daarbij uw groepsleidster(s) alles vertellen wat ze moet weten om het wennen van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.
Ook is het fijn om een stukje te schrijven of door te mailen hoe het dagritme van uw kind(eren) op dat moment thuis is. Zo kunnen we dit zoveel mogelijk handhaven op de dag(en) dat uw kind(eren) bij ons zijn.

Vingerscan
Veilige toegang via vingerscanAls u ervoor kiest om zich bij ons in te schrijven vragen we u nadat de inschrijving compleet is om uw beide wijsvingers in te scannen bij onze vingerscan.
Hierdoor heeft u toegang tot het kinderdagverblijf.
Zo waarborgen we de veiligheid van uw kind(eren) en van ons personeel.
Alleen de ouders/verzorgers of een vaste oppas worden met toestemming van de ouders opgenomen in de vingerscan.
Mensen die niets te zoeken hebben binnen het kinderdagverblijf kunnen het pand niet betreden.

Digitaal schrift
Van uw kind wordt een digitaal dagschrift bijgehouden waarin u alle informatie over uw kind kunt terug vinden. Op de groep hangt een Touch screen waarop de foto’s van de kinderen staan die die dag aanwezig zijn op de groep.
Iedere ouder/verzorger krijgt een inlogcode om dit op de site in te zien.
Hier kunt u bijv. ook uw facturen en persoonlijke gegevens inzien.
De groepsleidsters schrijven daar iedere dag in wat uw kind gegeten en gedronken heeft en alle verdere belangrijke informatie.

U mag er zelf natuurlijk ook in schrijven, wat is er thuis gebeurd, heeft uw kind goed geslapen, misschien een prik gehad, komen er tandjes door, ziekmelding enz.…
Dit gebeurt voor alle kinderen tijdens de opvang op kinderdagverblijf/ kinderopvang Het Kabouterdorp.
Op die manier ontstaat er een wisselwerking wat de onderlinge band tussen u en de leidsters die hierdoor alleen maar zal versterken.

We werken op de groepen volgens de richtlijnen leidster-kind ratio;

De regels voor het kinderdagverblijf
één leidster per vier aanwezige kinderen tot 1 jaar;
één leidster per vijf aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
één leidster per zes aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
één leidster per acht aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep moet een gemiddelde berekend worden voor de vaststelling van het aantal kinderen per leidster. Dit gewogen gemiddelde wordt naar boven afgerond.