VVE Vroeg- en Voorschoolse Educatie

Een flesje maken en een schone luier geven, een bordje fruit, limonade en boterhammen klaarmaken, een spelletje doen, een liedje zingen, kortom: zorgen voor uw kind. Dat is wat u van ons verwacht.
En dat wordt overal gedaan, maar wij doen meer……

Uw kind ontwikkelt zich, van klein en afhankelijk tot groot en zelfstandig. Die ontwikkeling willen wij stimuleren door uw kind positief te benaderen, serieus te nemen en het gevoel te geven dat hij/zij ons kan vertrouwen.

Verder geven we gehoor aan de oproep vanuit de politiek om ook in de kinderopvang al Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) aan te bieden.

Het Kabouterdorp 08

Wij gebruiken hiervoor het programma van Zwijsen; algemene informatie Uk en Puk.

Wij willen VVE benutten om bij alle kinderen hun talenten, interesses en dus hun sterke punten te benadrukken. Dit alles uiteraard in samenspraak met u, als ouder.

VVE Uk en Puk

Dit zijn de thema’s van Uk & Puk:
• Welkom Puk!
• Knuffels
• Hatsjoe!
• Ik en mijn familie
• Wat heb jij aan vandaag?
• Regen
• Dit ben ik!
• Eet smakelijk!
• Reuzen en kabouters
• Oef, wat warm!
• Extra thema: Ik ga naar de basisschool

En hoe ziet onze pedagogische visie er in de praktijk uit?
Ieder kind maakt deel uit van een stamgroep binnen de opvang.
Dat is de groep waar hij of zij het vaste dagritme mee doet, waar het mee eet en drinkt, kortom: een soort kleine familie.
Maar daarnaast zijn er ook momenten waarop elk kind kan kiezen om mee te doen aan een activiteit in een andere groepsruimte of de speelhal, bij en/of met andere kinderen.
Dit is geheel vrijblijvend en alleen op initiatief van het kind.

Zo kan elk kind, vanuit de veiligheid van de eigen groep, stapje voor stapje en spelenderwijs de wereld verder gaan verkennen. Dit bevordert de sociale ontwikkeling, geeft een kind extra zelfvertrouwen en hij of zij weet dat er altijd een uitdaging “letterlijk” om de hoek ligt.
Kinderdagverblijf/ kinderovang Het Kabouterdorp biedt dus meer dan alleen de basiszorg die u overal kunt krijgen.