Wenperiode

Het is bij ons uiteraard mogelijk om uw kind te laten wennen aan het kinderdagverblijf en de voor hem/haar nieuwe omgeving.

Het Kabouterdorp 13

Dit gebeurt gedurende een dagdeel op een dag dat uw kind zal worden geplaatst.
In overleg me u wordt er bepaald wanneer u uw kind een dagdeel wilt laten wennen, zodat uw kind aan een gezamenlijke maaltijd kan meedoen en ook op het kinderdagverblijf kan blijven slapen.

Voor deze gewenning brengen wij u geen kosten in rekening.

Mocht blijken dat uw kind niet voldoende heeft aan 1 dagdeel gewenning, kan in overleg nog een dagdeel in de kinderopvang meegedraaid worden.

Kinderdagverblijf Het Kabouterdorp werkt aan de hand van een pedagogisch beleidsplan.
Als basis voor het pedagogisch beleid gelden onderstaande uitgangspunten:

Het Kabouterdorp 07

-De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief, kritische persoon en op het aanleren van sociale vaardigheden.

-Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Hoewel het noodzakelijk is om bepaald gedrag te corrigeren, horen gevoelens serieus genomen te worden.

-Elk kind heeft recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

-Elk kind heeft basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding, slaap, aandacht en genegenheid. Er wordt alles aan gedaan om aan deze behoeften te voldoen.

Het is voor u en de leidsters fijn als u de eerste keren op papier het schema / ritme van thuis meegeeft of e-mailt.
Zo hebben de leidsters een houvast en komt het ritme het meest overeen met thuis.