Kosten

Afname opvanguren dagopvang Het Kabouterdorp 17Afname van de opvanguren geschiedt in dagdelen van 6 uur of in hele dagen van 11 uur. De opvang kan per dagdeel afgenomen worden met een minimum van 2 dagdelen.

De opvang is inclusief; luiers, doekjes, brood, fruit, melk, sap, tussendoortjes e.d. Diverse zoals; dieetvoeding, flesvoeding en potjes worden van thuis meegegegeven

Om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende vraag vanuit de markt zijn we vanaf 2014 de mogelijkheid gaan aanbieden om het aantal weken kinderopvang af te nemen op basis van de opvangbehoefte.

U kunt dan een keuze maken tot afnemen van 51 – 48 – 46 – 44 – 42 – 40 weken per jaar.

Het aantal opvangweken is gebaseerd op een week kerstvakantie en het door u gewenste aantal vakantieweken.

Deze vakantieweken dienen minimaal 4 weken van te voren doorgegeven te worden.

Schema in weken (dag)opvang;

   

Kosten 2016

 

vergoeding overheid tot € 6,89

per uur

per maand
1 dag

51

 € 6,70

 € 313,23

48

 € 6,80

 € 299,20

46

 € 6,85

 € 288,84

44

 € 6,90

 € 278,30

42

 € 6,95

 € 267,58

40

 € 7,00

 € 256,00

Het afnemen van extra dagen is mogelijk tegen hetzelfde uurtarief als het door u afgesloten contract.

De kosten van de kinderopvang betaalt u in eerste instantie zelf. Wij sturen u hiervoor maandelijks per mail een factuur met de werkelijke kosten van de kinderopvang. Het bedrag wordt maandelijks vooraf, door middel van een automatische incasso van uw bank of girorekening afgeschreven.

U als ouders/verzorgers dragen echter maar een deel van deze kosten. Als uw kind bij ons staat ingeschreven heeft u recht op tegemoetkoming van de belastingdienst, de Kinderopvangtoeslag (dit is inkomensafhankelijk).

Ons LRK nummer voor de dagopvang is: 205113035
Ons LRK nummer voor de buitenschoolse opvang is: 477326420

Via de belastingdienst krijgt u kinderopvangtoeslag tot maximaal  €6,89 euro voor de dagopvang en €6,42 voor de buitenschoolse opvang in 2016.

Tevens kunt u zelf een proefberekening kinderopvangtoeslag maken op de site van de belastingdienst; www.toeslagen.nl

Via deze link opent in een nieuw venster de uitleg van de belastingdienst over de kinderopvangtoeslag in 2016 met vergoedingen bij het (gezamelijk) inkomen.

Afname opvanguren BuitenschoolseOpvang BSO


40 schoolweken;

Voorschoolse opvang;                 Van 7.00h tot aanvang school                                     €6,43 per uur

Naschoolse opvang;                     Van eindtijd school tot 18.00h                                    €6,43 per uur

Flexibele opvang;                         Bij vaste afname                                                              €6,43 per uur

Incidentele opvang;                     Bij geen vaste afname                                                    €6,93 per uur

Studiedagen;                                 Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                         €6,43 per uur

Vakantie opvang;

11 weken                                           Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,43 per uur

8 weken                                             Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,53 per uur

6 weken                                             Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,58 per uur

4 weken                                             Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,63 per uur

2 weken                                             Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,68 per uur

Incidentele opvang                        Van 7.00-13.00h en/of 12.00-18.00h                       €6,93 per uur

Het afnemen van extra dagen is mogelijk tegen hetzelfde uurtarief als het door u afgesloten contract.

 

Het Kabouterdorp 20